< prev | next >

nome:Isidor
cognome:Monger
aka:---
naz:
gloria:30
fit:
100%
rage:angry3
inj:0 (2)
ban:0 (3)
amm:- (1)
giocate:72
goal:-110 (-1.53)
age:26
esordio:XXXII campionato
ab*:76 (76)
value:32.703 §
ruolo:P (X)
fedeltà:16
vendibile: check
carriera:
- AC Giusepolese
- Pro Girata
 
storico ab*
XXXIX76up
XXXVIII80up
XXXVII85up
XXXVI89up
XXXV94up
XXXIV98up
XXXIII88up
XXXII78up